50 idéer på hur stora bolag kan jobba med digital innovation

– Idéerna togs fram under en 3-timmar lång workshop i Almedalen den 2 juli 2015 tillsammans med Hyper Island. Syftet var att generera 50 bra idéer och konkreta förslag. Idéerna har ingen inbördes ordning.

1. Låt start-ups nyttja storbolagens kontorsutrymmen.

2. Inför “fuck-up-day”, dagar där chefer blottar 10 misstag för sina anställda.

3. Skapa ett omvänt mentorskap, låt toppcheferna bli kreatörer och innovatörerna bli mentorer.

4. Var uppmärksam på entreprenörerna och utse “Veckans Start-up”.

5. Hylla människor som levererar bra idéer.

6. Synliggör de digitala möjligheterna genom att kommunicera ut ny utveckling.

7. Skapa communityn för innovation, en gemensam mötesplats för att koppla ihop olika kompetenser och idéer.

8. Avskaffa sekretessavtal och inför en öppen och transparent kommunikation i projekten.

9. Förbjud den traditionella projektformen och håll istället en ständig innovation igång på bolaget.

10. Skapa start-up-culture inom bolaget genom att införa självorganiserade grupper.

11. Hitta insikterna utanför den digitala världen, i omgivningen och hos kunderna.

12. Utveckla en trygg kundrelation, så att du snabbt kan agera genom att testa, genomföra och förändra.

13. Skapa plattformar och processer för att kundcentrera innovationen.

14. Skapa incitament som är ändamålsenliga.

15. Inför en innovationscirkel som öppnar för samtal.

16. Inför rollen “innovationspilot”, en person som under en bestämd period ska söka efter nya exempel på innovation.

17. Gör “människan” till hjärtefrågan.

18. Lyfta fram bra exempel och belöna innovativt beteende.

19. Våga. Få fler att i större grad “be om ursäkt” om de misslyckas istället för att “be om lov” för att få testa.

20. Lyft fram idéer fysiskt och synliggör dem i exempelvis arbetsrum och på toaletter.

21. Börja förändra redan idag, imorgon är det försent.

22. Lyft fram en medarbetare varje vecka som gjort något bra.

23. Visualisera data för att skapa engagemang kring innehållet.

24. Ge HR-avdelningen direktiv så de kan samla innovativ kompetens till arbetsgrupperna.

25. Skapa kanaler för bättre omvärldsspaning.

26. Avskeda alla linjechefer.

27. Anställ inte entreprenörerna utan använd dem som konsulter.

28. Erbjud Co-createuppdrag istället för anställningar.

29. Få med ledningen på förändringen.

30. Märk upp idéerna och kategorisera dem.

31. Inför behovsinventering.

32. Anlita en innovationscoach.

33. Inför innovationsdagar som inkluderar hela företaget, från receptionister till ledningen.

34. Korsbefruka olika verksamheter och ta hjälp av andra.

35. Inför ett aktivt mångfaldsarbete och mixa olika personligheter.

36. Utmana de traditionella spelreglerna vid möten.

37. Social collaboration.

38. Ifrågasätt regelbundet.

39. Arbeta processorienterat och tvärvetenskapligt.

40. Beröm processen, inte bara resultatet.

41. Bli en ambidexter.

42. Inför ett eget språk som förklarar innovation anpassat till det specifika bolaget.

43. Inför en rotation mellan studenter från universitet och mellan yrkeslivet.

44. Släng befintliga processer och börja om.

45. Inför “innovativa fredagar”.

46. Benämn alla medarbetare som innovatörer.

47. Inför inkluderande stödsystem.

48. Ifrågasätt allt som är bra.

49. Inför scrum team och agila arbetsmetoder.

50. Erbjud en lärande organisation.