7 tips som gör dig till en digital opinionsbildare*

1. Budskapet – Fokusera inte på spridningen utan på budskapet! Du kan aldrig förutspå vad som blir en hitlåt, i sådana fall skulle alla kunna skriva hitlåtar. Detsamma gäller för virala succéer. Det digitala ska ses som ett medel för att sprida ditt budskap.

2. Lyhördhet – Lyssna på varje enskild individs personliga engagemang. Då kan du snappa upp kreativa tankar och sedan förvalta dem.

3. Energi – Det är inte bara döda fiskar som flyter medströms. Det är i strömmen som du kan hitta energin och använda dig av ett redan befintligt engagemang.

4. Utbilda – Gör fler delaktiga i engagemanget genom att lära ut hur sociala kanaler fungerar. Låt fler komma till tals.

5. Berätta – Gestalta din berättelse och hitta en trovärdig ambassadör som kan beröra och förmedla ditt budskap.

6. Målgruppen – Fokusera på vem mottagaren är. Hitta ämnen som din målgrupp intresserar sig för. Det får inte bli en envägskommunikation. Tänk inte mottagare som endast “mottagare”, utan försök istället få dem till medskapare.

7. Nätverka – Var med och och bidra till andra aktörer som sysslar med samma fråga. Bygg nya kontakter genom att våga vara personlig. Personlig är inte synonymt med att vara privat.

* Listan skapades i panel med Lena Miranda (Mjärdevi Science Park och CoderDojo), Emma Knaggård Wendt (Ung Cancer och Mattecentrum), Johan Hedin (Centerpartiet), Vidar Aronsson (SSU), Cecilia Sandahl (SKL), Eric Tegnander (Almedalsdrinken), Brit Stakston (HejDigitalt).