Program 2016

Under Almedalsveckan 2016 kommer vi hålla till på en ny adress: Fiskargränd 5, Visby! Precis som tidigare år levererar vi ett genomarbetat program med fokus på hur vi snabbar på digitaliseringen i företag och organisationer. I år ännu mer fokus på interaktiva format som ger dig i publiken stor möjlighet att forma agendan och vara medskapande i programmet. Välkomna!

Söndag 3 juli 2016
Söndag 3/7 16:00-17:30
Framtidens Almedalen – hur kan digitalisering göra mötesplatsen mer tillgänglig?
Almedalen ska vara öppet och inkluderande – men alla har inte samma möjligheter att medverka – varken som deltagare eller arrangörer. Konkurrensen om uppmärksamhet gör att även de som kan köpa utrymme har svårt att få tillgång till sina målgrupper, priserna på boende och möteslokaler är ett hinder för ekonomiskt svagare aktörer och innehållet i diskussioner o möten blir inte alltid tillgängligt utanför kretsen av de fysiskt närvarande. Visby med sina kullerstenar och kulturbyggnader är dessutom svårtillgänglig för personer med rörelsenedsättning. Kan digitala kanaler underlätta deltagande på distans? Kan delningsekonomin sänka kostnaderna och öka nyttjandet av lokaler och andra resurser? Kan algoritmer förbättra matchmaking så att rätt personer hittar varandra? Finns det något digitalt forum som verkligen är öppet året runt?

Kom och bidra till dialogen för ett öppnare, mer tillgängligt Almedalen!

Vi delar in er i team om 6-7 pers med en teamledare som leder diskussionen i varje grupp. Inga förkunskaper nödvändiga – alla är välkomna!

Medverkande:

Jessica Schedvin, Chefredaktör, @makthavare

Peter Alling, Chef samhällskontakter i Norden på Unibet & Almedalsansvarig Unibet

Maria Johansson, Ordförande, Lika Unika

Pär Lannerö, Ansvarig webbriktlinjer.se, PTS enhet för inkluderande IT och telefoni

Marie Gyllenberg, Kommunikationsstrateg, Teknikföretagen & projektledare Almedalen

Ola Berg, Agil vägvisare, Squeed

Jakob Ohlsson, Kampanjchef, Reformklubben

Diskussionsledare: Beata Wickbom, Grundare, HejDigitalt

PUBLIKEN

TEAMLEDARE: Jessica Schedvin, Chefredaktör, @makthavare. Niclas Karnhill, PR-ansvarig, TDC. Robin Tuorda, Affärsutvecklare, GreenHat People. Arash Gilan, författare Get Digital. Anne-Lie Lokko, Social Media Business Strategist, AddFriends. Johan Bornebusch, Kursansvarig, Openlab. Ola Berg, Agil vägvisare, Squeed. Ellinor Eke VD på U&We, @planetsalong.

Här kommer ni kunna se, höra och läsa Hej Digitalts sändning på söndag klockan 16.00. 

Textningen kan också följas på StreamText.

Vill du delta digitalt? Läs mer om hur du deltar i samtalet på #mötenföralla

Måndag 4 juli 2016
Måndag 4/7 08:30-10:00
Hur öka takten på Sveriges digitalisering?
Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhälle och näringsliv. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?
Medverkande:

Sara Öhrvall, Seniorkonsult & styrelseproffs, MindMill Network

Lisa Lindström, VD & grundare, Doberman

Lena Miranda, VD, Mjärdevi Science Park

Anne Lidgaard, Chef, Vinnova Silicon Valley

Pia Sandvik, VD, RISE Research Institutes of Sweden

Karin Nygårds, Lärare i programmering & författare, Teacherhack

Dag Forsén, Projektledare, Project Manager, SICS Swedish ICT & Hälsans nya verktyg

Moderatorer: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Måndag 4/7 10:30-12:00
Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling?
Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån?
Medverkande:

Charlotta Tönsgård, vd, Min Doktor

Helene Svahn, Chef för digital innovation & forskning samt professor i nanobioteknik KTH, Permobil

Stefan Vlachos, Head of strategic innovation, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Velander-Gisslén, Kommunikationsansvarig, Tekniska Museet

Elcim Yilmaz, Medskapare, Entreprenörskap Sverige 3.0.

Mikael Cato, Head of Digital Consulting and Solutions, Acando

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Måndag 4/7 13:30-15:00
Robotmoral – vad händer på jobbet när kollegan är en robot eller virtuell assistent?
Snart kan nära hälften av alla jobb tas över av robotar; i vården, skolan och på kontoret. De tar inte bara över enkla arbetsuppgifter utan handhar även mellanmänskliga relationer. Vad blir de sociala och etiska aspekterna? Hur påverkas samarbete och kultur av våra digitala kollegor?
Medverkande:

Pernilla Näsfors, expert öppna data och digital utveckling, Openhearted

Stefan Hyttfors, omvärldsanalytiker

Michael Kazarnowicz, head of innovation & cyborg v0.9, Pronto

Adam Hagman, Affärsutvecklare Hälsorobotik, Robotdalen

Ann-Sofie Mårtensson, Kommunikation, Äldreförvaltningen Stockholms stad & Stockholm Digital care
Kommentator: Ulf Wickbom, fristående debattör

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Måndag 4/7 15:30-17:00
Hur ska traditionella näringslivet samarbeta med digitala superstars – vad händer om de inte möts?
Digitaliseringen förväntas bidra till en ”nyindustrialisering” av Sverige för ökad innovation och konkurrenskraft. Hur kan processen snabbas upp genom ökat utbyte mellan traditionella näringslivet och digitala startups? Hur bygga broar? Vad finns det för samarbetsytor?
Medverkande:

Marie Wall, Startupansvarig, Näringsdepartementet

Lisa Farrar, CXO (X=okänt) med ansvar digital affärsutveckling & försäljning, Nordic Choice Hotels

Ashkan Pouya, Innovatör & medgrundare, Serendipity Innovations

Anne Lidgaard, Chef, Vinnova Silicon Valley

Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör, Scania

Linda Krondahl, Grundare & vd, THING The Innovation Growhouse Stockholm

Olof Hernell, Head of Digitalization, EQT

Moderatorer: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Tisdag 5 juli 2016
Tisdag 5/7 9:00-10:30
Social digital innovation – hur utveckla lösningar som löser svåra samhällsutmaningar
För att lösa stora samhällsutmaningar som integration, utbildning och ökande sociala klyftor krävs en ny typ av social innovation som utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Idag kan entreprenörer och innovatörer utveckla tjänster och lösningar som både älskas av användarna och löser ett samhällsproblem. Vad krävs och hur lyckas man? Var finns de här entreprenörerna? Vad behöver de för resurser och tillgång till exempelvis öppen data? Vad krävs för att säkerställa kvalitet och användarupplevelse? Hur ska tjänsterna förvaltas långsiktigt?
Medverkande:

Estelle Westling, Utvecklingschef, Hero Kompetens

Nora Oleskog Tryggvason, grundare & projektledare Agenda Jämlikhet

Milad Fallah, grundare Refugee Tech & affärsutvecklare Serendipity

Frans Sporsén, Medlem i CUF:s Förbundsstyrelse, @teqnoqrat

Amelie Silfverstolpe, Program Director, ÖppnaDörren & Yrkesdörren, Axfoundation

Åsa Sandberg, VD, A Win Win World & medgrundare @nudgingsweden

Ivar Björkman, Verksamhetsledare, Openlab

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Tisdag 5/7 11:00-12:30
Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation?
Digital transformation kräver insikt om tekniken möjligheter, organisationens förutsättningar och användarnas krav. Den som leder den processen måste också skapa en kultur av experimenterande och utforskande. Kanske även en högre dos risktagande. Har vi dessa förändringsledare i Sverige?
Medverkande:

Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television

Johanna Frelin, VD, Tengboms, tidigare VD Hyper Island

Sofie Lundström, VD och medgrundare Toborrow

Linnea Lindau, VD, Chalmers Ventures

Arash Gilan, vice VD och medgrundare Viva Media & författare Get Digital

Jocke Jardenberg, digital rådgivare, Internetchef Emeritus, Helsingborgs Stad (bland annat)

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Expertkommentatorer: Nusin Cilgin, Partner och Head of Research, WES och Patrik Ågren, konsultchef, IHM

Tisdag 5/7 13:30-15:0
Digital generationsväxling – vilka nya stjärnor kommer få toppjobben?
Digital transformation kräver både insikter om teknikens möjligheter, förändringsledarskap och förmåga att arbeta agilt och experimenterande. Vad är det för digitala super-talanger vi söker och var finns de? Hur framtidssäkrar vi de digitala kompetensbehoven när vi inte vet exakt vad vi behöver? Hur anställer man nån som är 100 ggr mer kunniga än en själv?
Medverkande:

Donna Hanafi, produktägare och chef för kundupplevelsen, Tictail, styrelsemedlem PEPP

Markus Lundström, Chef Digitala Plattformar, Volvo Car Sverige

Romina Pourmokhtari, förbundsstyrelsekandidat LUF

Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Nusin Cilgin, Partner och Head of Research, WES

Martin Deinoff, VD, Itch Innovation Lab

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital


Tisdag 5/7 15:30-17:00
Sociala medier – en reklamplats som styrs av unga digitala makthavare?
Våren 2015 anmäldes en tonårig tjej, tillika framgångsrik bloggare, till Reklamombudsmannen för smygreklam. Det var det första fallet i sitt slag. Hur ser framtiden ut för annonsörer, bloggare och sociala media-influencers som professionellt ska arbeta med kommersiella samarbeten?
Medverkande:

Jessika Roswall, riksdagsledamot (m), Civilutskottet

Gustav Martner, grundare, Digital Reliance (Ideell organisation för utsatta gruppers rättigheter i digitala medier)

Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter, King Reklambyrå

Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, RO

Christina Nylander, förbundsjurist, KOMM Sveriges Kommunikationsbyråer

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt

Onsdag 6 juli 2016, HejDigitalt gästspelar hos andra aktörer i Almedalen
Onsdag 6/7 10:45-12:15
HejDigitalt håller i seminarium hos Sveriges kommunikatörer,
Best Western Strand Hotel (Strandvägen 34)
Kommunikation sker i allt större utsträckning digitalt vilket ändrar villkoren för modernt ledarskap. Hur skapar vi engagemang, effektivitet och hållbara arbetsplatser med hjälp av digital kommunikation?
Medverkande:

Sabina Rasiwala, Kommunikationsdirektör, SVT

Ulrika Åkervall Westin, Marknads- & kommunikationschef, Vinge

Erik Modig, Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt

Onsdag 6/7 14:00-15:30
HejDigitalt håller i seminarium hos ATG
ATGs trädgård (Strandgatan 24)
För att genomföra digital transformation i praktiken, inser allt fler traditionella organisationer att de måste förändra kultur, arbetssätt och ledarskap och agera mer som en startup. Vad krävs för att lyckas? Vad är viktigast att förändra i en traditionell organisation?
Medverkande:

Mikael Kudrén, Chef ATG X-labs, ATG

Helene Svahn, Chef för digital innovation & forskning, Permobil

Sofie Lundström, grundare och VD, Toborrow

Celine Fierro, Marknadschef, urb-it

Mikael Ahlström, digital expert, Hyper Island

Moderator: Beata Wickbom, grundare, HejDigitalt! och Digital Innovation Guru på Itch

Torsdag 7 juli 2016
Torsdag 7/7 09:00-11:30
Workshop med Hyper Island: Digital innovation i praktiken – Hur organisera för digital transformation?
Hur kan traditionella företag och organisationer jobba med digital innovation? Behövs det speciella team med särskild kompetens?
Medverkande:

Cecilia Berg, Head of Industry & Society, Ericsson Sweden

Mikael Kudrén, Chef ATG X-Lab, ATG

Estelle Westling, Affärsutvecklingsansvarig, Hero Sverige

Charlotte Aleman, kommunikationsansvarig PTS innovationstävlingar, Post- och telestyrelsen

Maria Kareliusson, Innovationsdesigner, Digitalt Innovationscenter på Arbetsförmedlingen

Mikael Ahlström, Digital expert & Processledare, Hyper Island

Charlotte Sundåker, tf VD, Hyper Island

Publiken!

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt

Torsdag 7/7 12:00-12:30
Årets digitala makthavare i Almedalen koras
Tillsammans med @makthavare
Vem har mest digital makt i Almedalen?
Medverkande:

JURY

Stina Morian (Almedalsveteran)

Hampus Brynolf (Intellecta Corporate)

Beata Wickbom (Hej Digitalt!)

Jessica Schedvin (Makthavare.se)


Torsdag 7/7 13:00-15:30
Workshop med Hyper Island: Jobba 100% digitalt – hur förbättra samarbete, lärande, kommunikation och entreprenörsdriv?
Hur kan traditionella företag och organisationer bli mer kollaborativa, agila och agera mer som en startup?
Medverkande:

Markus Lundström, Chef Digitala Plattformar, Volvo Car Sverige

Annika Rembe, Generaldirektör, Svenska Institutet

Marie Wall, Startupansvarig, Näringsdepartementet

Ola Berg, Vägvisare inom lean och agile, Squeed

Mikael Ahlström, Digital expert & Processledare, Hyper Island

Charlotte Sundåker, tf VD, Hyper Island

Publiken!

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt