Program 2016

Under Almedalsveckan 2016 kommer vi hålla till på en ny adress: Fiskargränd 5, Visby! Precis som tidigare år levererar vi ett genomarbetat program med fokus på hur vi snabbar på digitaliseringen i företag och organisationer. I år ännu mer fokus på interaktiva format som ger dig i publiken stor möjlighet att forma agendan och vara medskapande i programmet. Välkomna!

Måndag 4 juli
Måndag 4/7 2016 08:30-10:00
Hur öka takten på Sveriges digitalisering?
Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhälle och näringsliv. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?
Medverkande:

Sara Öhrvall, Seniorkonsult & styrelseproffs, MindMill Network Lisa Lindström, VD & grundare, Doberman Lena Miranda, VD, Mjärdevi Science Park Anne Lidgaard, Chef, Vinnova Silicon Valley Pia Sandvik, VD, RISE Research Institutes of Sweden Karin Nygårds, Lärare i programmering & författare, Teacherhack Dag Forsén, Projektledare, Project Manager, SICS Swedish ICT & Hälsans nya verktyg Moderatorer: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Måndag 4/7 2016 10:30-12:00
Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling?
Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån?
Medverkande:

Charlotta Tönsgård, vd, Min Doktor Helene Svahn, Ansvarig digital innovation & forskning samt professor i nanobioteknik KTH, Permobil Stefan Vlachos, Head of strategic innovation, Karolinska Universitetssjukhuset Anna Velander-Gisslén, Kommunikationsansvarig, Tekniska Museet Elcim Yilmaz, Medskapare, Entreprenörskap Sverige 3.0. Mikael Cato, Chef digitala lösningar, Acando Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Måndag 4/7 2016 13:30-15:00
Robotmoral – vad händer på jobbet när kollegan är en robot eller virtuell assistent?
Snart kan nära hälften av alla jobb tas över av robotar; i vården, skolan och på kontoret. De tar inte bara över enkla arbetsuppgifter utan handhar även mellanmänskliga relationer. Vad blir de sociala och etiska aspekterna? Hur påverkas samarbete och kultur av våra digitala kollegor?
Medverkande:

Stefan Hyttfors, omvärldsanalytiker Michael Kazarnowicz, head of innovation & cyborg V0.9, Pronto Adam Hagman, Affärsutvecklare Hälsorobotik, Robotdalen Kommentator: Ulf Wickbom, fristående debattör Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Måndag 4/7 2016 15:30-17:00
Hur ska traditionella näringslivet samarbeta med digitala superstars – vad händer om de inte möts?
Digitaliseringen förväntas bidra till en ”nyindustrialisering” av Sverige för ökad innovation och konkurrenskraft. Hur kan processen snabbas upp genom ökat utbyte mellan traditionella näringslivet och digitala startups? Hur bygga broar? Vad finns det för samarbetsytor?
Medverkande:
Marie Wall, Startupansvarig, Näringsdepartementet Lisa Farrar, CXO (X=okänt) med ansvar digital affärsutveckling & försäljning, Nordic Choice Hotels Ashkan Pouya, Innovatör & medgrundare, Serendipity Innovations Anne Lidgaard, Chef, Vinnova Silicon Valley Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör, Scania Linda Krondahl, Grundare & vd, THING The Innovation Growhouse Stockholm

Moderatorer: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Tisdag 5 juli
Tisdag 5/7 2016 11:00-12:30
Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation?
Digital transformation kräver insikt om tekniken möjligheter, organisationens förutsättningar och användarnas krav. Den som leder den processen måste också skapa en kultur av experimenterande och utforskande. Kanske även en högre dos risktagande. Har vi dessa förändringsledare i Sverige?
Medverkande:
Johanna Frelin, VD, Tengboms, tidigare VD Hyper Island Marie Andervin & Joakim Jansson, DigJourney författare till Att leda Digital Transformation Arash Gilan, vice VD och medgrundare Viva Media & författare Get Digital Patrik Ågren, konsultchef, IHM Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital
Tisdag 5/7 15:30-17:00
Sociala medier – en reklamplats som styrs av unga digitala makthavare?
Våren 2015 anmäldes en tonårig tjej, tillika framgångsrik bloggare, till Reklamombudsmannen för smygreklam. Det var det första fallet i sitt slag. Hur ser framtiden ut för annonsörer, bloggare och sociala media-influencers som professionellt ska arbeta med kommersiella samarbeten?
Medverkande:
Jessika Roswall, riksdagsledamot (m), Civilutskottet Gustav Martner, grundare, Digital Reliance (Ideell organisation för utsatta gruppers rättigheter i digitala medier) Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter, King Reklambyrå Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, RO Christina Nylander, förbundsjurist, KOMM Sveriges Kommunikationsbyråer

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt

Onsdag 6 juli, HejDigitalt gästspelar hos andra aktörer i Almedalen
Onsdag 6/7 10:30-12:00
HejDigitalt håller i seminarium hos Sveriges kommunikatörer, Best Western Strand Hotel (Strandvägen 34)
Kommunikation sker i allt större utsträckning digitalt vilket ändrar villkoren för modernt ledarskap. Hur skapar vi engagemang, effektivitet och hållbara arbetsplatser med hjälp av digital kommunikation?
Medverkande:
HejDigitalt

Sveriges Kommunikatörer

Torsdag 7 juli
Torsdag 7/7 09:00-11:30
Workshop med Hyper Island Digital innovation i praktiken – vilka metoder och strukturer fungerar bäst?
Hur kan traditionella företag och organisationer jobba med digital innovation? Behövs det speciella team med särskild kompetens?
Medverkande:
Estelle Westling, affärsutvecklingsansvarig, Hero Sverige Charlotte Agerman, ansvarig innovationstävlingar, PTS Malin Ströman, utvecklingsansvarig barn online, Sveriges Television Processledare: Mikael Ahlström, digital expert, Hyper Island Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt