Bilder

Vi gillar möten. Helst möten som frångår det traditionella sättet att träffas och samtala. Bilderna vi samlar här är ett bevis på att innovativa möten går att genomföra och hur mycket själva platsen påverkar stämningen och även till viss del innehållet.