Den twittrande kommunchefen – Mattias Jansson

Mattias Jansson blev under sin tid som kommunchef i Katrineholms kommun benämnd som “den twittrande kommunchefen”. Mattias har, genom sin närvaro i digitala kanaler, hittat och skapat dialog och engagemang mellan kommunala tjänstemän och medborgare. Därför har Mattias en eftertraktad kunskap i hur ett digitalt arbetssätt kan främja utvecklings- och affärsmöjligheterna i offentlig verksamhet, eftersom framgångsrik hantering av digitaliseringen är en aktuell utmaning för många kommuner. Idag är Mattias Jansson kommundirektör i Botkyrka kommun.


 

Vad innebär digitaliseringen för en kommuns framtid?

– Ett utdrag från ett seminarium med Mattias Jansson på HejDigitalt i Almedalen 2015-06-28.

 

Vart ligger utmaningen i en digital transformation för kommuner och organisationer?
En utmaning för många organisationer är att veta hur de ska nå sina mottagare. Att förlita sig på att dina mottagare anstränger sig för att aktivt nå dig öppnar varken för en dialog eller relation. Du kan inte förutsätta att de rör sig på samma plattformar som du vistas på. Som kommunchef har Mattias Jansson därför valt att tala om hur du når dina mottagare och hur du transformerar dem till medskapare.

Hur ska vi bemöta utmaningen?
Genom att skapa utrymme för varje medborgares möjlighet till att få sin röst hörd och göra dem till ambassadörer för kommunen, så ändrar Mattias Jansson om i relationen mellan kommun och medborgare. Mattias Jansson poängterar vikten av att byta perspektiv, att som kommunchef flytta perspektivet från “medborgarfokus” till “medborgarnas fokus”. Han menar att han ständigt söker upp medborgarna på deras egna plattformar där de kan ha ett samtal. Han ber inte medborgarna att söka sig till honom och kommunen, utan lägger mycket av sin tid på att vara ute på digitala plattformar för att samla in medborgarnas röster så att han sedan kan lyfta deras åsikter. För Mattias är det viktigt att möta varje röst, för det är mötet som skapar relationen mellan kommun och medborgare. Det är inte kommunhuset som byggnad du bygger en relation med, det är med kommunpolitikerna. Därför är det viktigt att du som politiker och tjänsteman vågar visa din personlighet och interagera med medborgarna, först då skapas en relation. För att kunna göra det krävs empati snarare än sympati och ett engagemang och intresse.


Vilka resultat kan vi förvänta oss?
Mattias strategiarbete för Katrineholms kommun resulterade i ett fungerande intranät där politikerna i kommunen inkluderar kommunens anställda, men också bjuder in medborgarna till samtal. Det har blivit ett naturligt utifrån- och in perspektiv vilket gör en kommun transparent gentemot dess medborgare och stärker deras relation. Genom att låta medborgarna blogga så skapades ett genuint och levande engagemang för kommunen, för genom att bjuda in varje röst så skapas ett inkluderande samhälle.


Vilka slutsatser kan vi dra?
Slutsatsen är att varje kommun arbetar med ortsutveckling och måste inse sin roll som marknadsförare. För kommunikation sker när två åsikter möts och samverkar, inte när en röst berättar för den andra hur det ska vara, när de har skilda perspektiv på hur det är. Kommunikation skapas genom dialog och därför måste varje organisation befinna sig där dialogen hålls. Det är först i det mötet som en relation stärks och ett engagemang skapas. Och varje nytt möte mellan olika människor skapar innovation och innovation leder till utveckling.