DI Digitalt hjärta HejDigitalt!

I år gör Di Digital och HejDigitalt! en gemensam satsning för att ytterliga lyfta de digitala frågorna.

“Digitaliseringen är den enskilt viktigaste frågan för såväl näringslivet som samhället i stort. Därför vill vi att de diskussioner som ständigt förs i startupvärlden nu på allvar förs in i politiken”, säger Viktor Ström, reporter och medgrundare till Di Digital.

Under måndagen och tisdagen den 4-5 juli kommer DI Digital att ha sin redaktion hos HejDigitalt!, livesända alla seminarier via DI Digitalt, plus att Viktor Ström kommer moderera tillsammans med Beata Wickbom.

Läs mera