44 idéer på hur företag kan agera som startup

Idag höll HejDigitalt! en workshop hos ATG i Almedalen på temat startupkultur och vad traditionella företag och organisationer lära av digitala snabbväxare.

För att genomföra digital transformation i praktiken, inser allt fler traditionella organisationer att de måste förändra kultur, arbetssätt och ledarskap och agera mer som en startup.

Vad krävs för att lyckas? Vad är viktigast att förändra i en traditionell organisation?

Här en lista på alla de förslag som togs fram med talare & publik:

 1. Starta från en vision och var värdedriven
 2.     Låt experterna vara experter
 3.     Skapa en attraktiv arbetsplats som attraherar talanger
 4.     Engagemanget viktigt
 5.     Tänk som en plattform
 6.    Tänk skalbarhet
 7.     Bli inte bara ett varumärke
 8.     Prototypa
 9.     Jobba i korta sprinter på ett par timmar eller dagar
 10.  Utnyttja nätverk – ta in externa experter
 11.  Internt i traditionella organisationer: starta projektgrupper där ni plockar in talanger och externa experter
 12.  Miljö, att kunna verka fullt ut – flexibelt arbetssätt – undanröja hinder: kunna jobba från andra platser
 13.  Kör parallella projekt i befintlig organisationen
 14.  Ha ett “manifest”, en gemensam vision – viktigt att bryta ned det i delmål och per individ (på gång på ATG)
 15.  Gå från höra till göra: inga tvåårsprojekt,
 16. Skär ner i mindre delar – kolla in snabba vinningarna
 17.  Kontakt med verkligheten, öka samarbeten med kunder/målgrupperna
 18.  Olika forum; till exempel ta in extern expertis i sprinter/utvecklingsprojekten.
 19.  Vad? Hur? Allt är bråttom nu förtiden, skapa förutsättningar för att driva projekten. Vilken metod kan vara den bästa metoden/process att driva projektet? – hård facilitering krävs
 20.  Hyper Island Toolbox, kolla där,
 21.  Sälj, marknad och teknik jobbar tillsammans
 22.  Fysiska miljön spelar in, mer öppet, rörligt
 23.  Jobba beta-versioner i den digitala utvecklingen
 24.  Köra tester, A-, och B-tester
 25.  Bredda innovationslabben internt – ingen stängd klubb
 26.  ”Väggen” – Visa tidigt det som jobbas med – alla får tycka till, införa ”demo-mötet”
 27.  Transparens – ”ta ut allt på bloggen och visa vad vi gör”
 28.  Alla får testa, klämma och känna
 29.  Alfa testa – några får tycka till TIDIGT
 30.  Skapa en gemensam kommunikationskanal som alla kan använda, även de som är på distans – t ex Periscope
 31.  Var inte rädd för att misslyckas!
 32.  Var beredd på klagomål – klagomål är bra – var medveten om att se över vad som är bra och dåligt
 33.  Se över anställningsformerna, kanske behöver inte alla vara fast anställda – var inte låst
 34.  Slimma bemanningen för att vara snabbrörliga – väx person för person
 35.  Individerna viktiga – fånga individernas kompetens och personligheter, låt vissa få ta tid på sig att verka fram sina idéer
 36.  Använd en kartläggning typ DISC – blå, röda, gula och gröna – för att kartlägga och se till allas personligheter i en organisationer
 37.  ”Prototypledande” – nytt ledarskap, använda utifrån målgruppen, rita användarresan
 38.  Möten, var tydlig med vad de ska ge
 39.  Kundklagomål är bra!
 40.  Transparens är en grundvärdering som alla borde ha
 41.  Små”tuggor” inspiration & utbildning
 42. Använd enkla verktyg för att livesända, tex Periscope
 43.  Starta microprojekt för att visa exempel på nya arbetssätt och starta igång
 44.  Be medarbetarna gå ett antal gratis MOOC-kurser, tex  EDX.org eller Coursera

KOMMENTERA – så fyller vi på listan löpande