Jobba 100% digitalt – varför blir effekten inte bättre?

Ett centralt tema på HejDigitalt är organisationers förmåga att bli “digitala på riktigt”. Att ha tydliga mål och rätt strategier är viktigt, liksom att utveckla arbetssätt och beteenden som leder till högre innovationsförmåga. Men långt ifrån alla organisationer lyckas tillvarata potentialen i digitala arbetssätt och verktyg.

“Produktivitetens heliga graal”

Paul Linde, expert på digitala arbetssätt hos vår samarbetspartner Acando, förklarar vad han kallar ‘produktivitetens heliga graal’: “Produktivitetsökningen har aldrig varit så låg i Sverige. Vi har visserligen ökat den personliga produktiviteten flera hundra procent (för en ‘informationsarbetare’), men företagens produktivitet har bara ökat med 74% sen 1990. Vi gör mycket mer, men det är inte koordinerat i system på ett sånt sätt att det gynnar organisationen. Man kan säga att vi är urusla på att realisera potentialen i digitala verktyg.”

Föråldrade verktyg & kunskapsstrukturer

Anledningen är att de digitala verktygen ofta är utformade för en föråldrad informationsstruktur. “Tidigare har vi byggt verktyg, t ex intranät som främst underlättar att få UT information, som en megafon. Med ökat förändringstryck och global konkurrens ser vi behov av att kunskapen ska flöda fritt, informellt och i öppna nätverk. Folk jobbar inte längre i stuprör, de rör sig fritt innanför och utanför organisationens gränser. Att säkerställa att de har tillgång till rätt kunskap i det dagliga arbetet, oavsett var den finns, är centralt: “Tidigare så såg vi på informationen och frågade oss ‘Vem ska ha den här’? Nu ser vi på individen: ‘Vad behöver den här medarbetaren för att göra ett bra jobb?'”, menar Paul.

Vilka önskade beteenden krävs?

Paul har hjälpt många stora svenska företag och organisationer att förbättra sin digitala innovationsförmåga. Utöver rätt verktyg krävs ett antal önskade beteenden: samarbete över organisationens gränser, ett stort mått av kunskapsdelande (både i formella och informella nätverk), ständigt lärande (där det är helt ok att vända sig utanför den egna organisationen för svar) och stor generositet när det kommer till att bidra med kunskap.

Organisationen får aldrig bli en sluten organism. Paul ger oss ett snabbtest: ”Om förändringstakten utanför egna organisationen är högre än i din egen organisation, så är slutet nära…”

Välkommen på en längre workshop i Almedalen för att fördjupa förståelse och insikt om vad som krävs för att jobba 100% digitalt. Torsdag 7 juli kl 13-15.30 hos HejDigitalt.