Personer i Almedalen med makt över digitaliseringen – ny lista

Tillsammans med @makthavare har vi skapat en ny lista över personer med “digital makt” .

2016 var året då digitalisering kom upp på agendan på allvar hos ledningsgrupper, ägare och huvudmän. Hur skulle verksamheten tillvarata kraften i de digitala möjligheterna? Hur skulle efterfrågan på bättre och smartare tjänster hos otåliga kunder, medborgare, patienter eller medarbetare tillgodoses? Varför gick det så långsamt? Nu gällde det att sätta fart och investera stort i digitalisering för att inte halka efter. Yrvaket sökte många efter kompetens och insikter internt i sina organisationer, utan att veta exakt var den fanns. Var det hos sociala medie-experten på kommunikationsavdelningen? Hos affärsutvecklarna på IT? Fanns den utanför den egna organisationen? Vem ska vi lyssna på?

Den nya listan ger dig insikt om vilka personer i Almedalen som sätter tonen, visar vägen och ger svaren på den digitala agendan. Ta rygg på dem och se till att träffa dem i Almedalen!

Kriterier

20 % Ekonomiskt inflytande

20 % Påverkan på opinionsbildning i Almedalens

20 % Rådgivningspotential

20 % Passion i frågan

15 % Politisk påverkan

5 % Klout på sociala medier

Vi korar vinnaren torsdag i Almedalen

Den 7 juli klockan 12.00 hos Hej Digitalt! kommer en jury bestående av Stina Morian (Almedalsveteran), Hampus Brynolf (Intellecta Corporate), Beata Wickbom (Hej Digitalt!) och Jessica Schedvin (Makthavare.se) kora Almedalens främsta digitala Makthavare.

@makthavare tillsammans med HejDigitalt!

Saknar du någon på listan? Skicka in ditt förslag med 1-2 meningar motivering varför personen är Almedalens digitala makthavare.