Så jobbar vi #digitaltföralla

Tack för alla möten under årets Almedalsvecka! Samtalet har bara börjat. Fortsätt tipsa oss om hur vi kan jobba #digitaltföralla

HejDigitalt Live fr�n Almedalen

Digitalt arbetsätt för ökat engagemang & delaktighet

Posted by HejDigitalt on Wednesday, July 5, 2017

Panelen på Hej Digitalt med Beata Wickbom, roboten Robin, Olle Lundin från Digitalt Innovationscenter, Hanna Stjärne, vd SVT, Cecilia Lejon, förvaltningschef i Trelleborgs kommun, Joakim Gustafson, professor i talteknologi och forksare inom social robotik vid KTH.

I år har samtalen på Hej Digitalt handlat om hur digitala arbetssätt kan skapa mer inkludering och ett tillgängligare samhälle. Du kan se alla våra webbsändningar här och samtalet om #digitaltföralla fortsätter. Fortsätt att höra av er i kommentarsfältet här, på Facebook eller på Twitter.

Malin Crona har varit årets digitala moderator. Här har hon samlat några punkter om hur vi kan skapa ett digitalt arbetssätt för att inkludera alla. Fyll på i kommentarsfältet, vi kommer att fortsätta uppdatera posten!

Amer Mohammed, chef för digital innovation vid Stena Line inledde frukostmötet på måndagsmorgonen med att berätta om deras chattbott Stina som de byggde för Messenger. Det tog tre veckor från idé till lansering. Stina avlastar kundtjänsten och kan till och med känna av vilket humör den som kontaktar Stena Line är på.

– Om de är på dåligt humör stänger vi av utskicken för våra nyhetsbrev några veckor, säger Amer Mohammed.

Vi fortsatte att prata om robotar, AI och automatisering under hela veckan.

Robotisering har varit ett tema i Almedalsveckan även tidigare år, men om seminarierna tidigare år sett robotarna som hot och ställt frågor kring vad vi ska göra när robotarna tar våra jobb handlade flera seminarier i år om möjligheterna med robotar.

– Vi behöver tänka några steg framåt, inte se robotar som något som ska ersätta samtalet, utan tänka mer kring hur robotar kan stötta samtalet och kanske bidra till att föra samtalet framåt, menar Olle Lundin från Digitalt Innovationscenter.

Ett exempel på det kunde vi också se i ett seminarium Post- och telestyrelsen arrangerade om tillgängligheten i chattbottar, där de första resultaten visar att människor är väldigt artiga och trevliga mot chattbottar och ofta är positivt inställda till att prata med dem. Chattbottar kan också träna människor som har svårt med mänsklig interaktion.

Karin Bäcklund trendspanar i ett blogginlägg om hur vi pratat om robotar under årets Almedalen och noterar att vi nog börjar släppa roboträdslan nu.

Och på onsdagens seminarium hos Hej Digitalt om digitala arbetssätt berättade Cecilia Lejon, förvaltningschef i Trelleborgs kommun, att kommunen helt automatiserat hur man söker socialbidrag. Numer skickar du in din ansökan digitalt, ditt ärende prövas av en robot som gör alla kontroller en människa tidigare behövde göra.

– Vi har kunnat styra om våra resurser där vi vet att våra resurser gör skillnad.

Innan du checkar ut ur tjänsten måste du boka en tid med en arbetsmarknadskonsulent redan nästa dag.

Det första, inledande mötet tar 20 minuter.

– Vi har märkt att det är det mest effektiva.

Många av dem som söker upplever att det är lättare att skicka in en ansökan om ekonomiskt bistånd till en robot och känner inte att de hamnar i underläge.

På samma sätt kan det ibland vara lättare för människor att prata om andra känsliga frågor med en robot.

– Man har använt det framgångsrikt vid beroendebehandling. När folk skulle berätta om sitt beroende var det lättare för dem att berätta för en robot, berättade Joakim Gustafson, professor i talteknologi och forksare inom social robotik vid KTH, under samma seminarium.

Vi är vana vid att prata om algoritmer och artificiell intelligens som något som kan skapa filterbubblor, men på Sveriges Radios seminarium om Fake News berättade den ukrainsk-brittiske journalisten Peter Pomerantsev  om hur Twitter-botar effektivt har kunnat överbrygga filterbubblor genom att hitta minsta gemensamma nämnare hos människor som står väldigt långt ifrån varandra i sin världsbild.

– Det är dags att vi låter goda krafter utnyttja det som onda krafter använt som sin metod.

Digitala arbetssätt kan också få människor att komma närmare varandra.

Hanna Stjärne, SVT, berättade hur ledningsgruppen har kommit närmare varandra genom att börja använda den digitala tjänsten Slack, där de delar tankar och idéer kontinuerligt och därför kan använda ledningsgruppsmötena till mer strategiska frågor.
– Kommunikation är något som pågår hela tiden. Slack ändrade mycket på våra grundmöten. I dag är vi en ledningsgrupp som jobbar tillsammans jämt. Det är ett ständigt flöde med ständig kontakt, vi tipsar varandra och kommer in i varandras flöden hela tiden.

Men det handlar också om att strategiskt prioritera innovation.

På måndagen höll vi ett seminarium om digitalt ledarskap.

Cilla Benkö, Sveriges Radio berättade att Sveriges Radio genom att redan i budgetarbetet lämna en öppen pott för innovation kan arbeta mer agilt och testa nya format.

Och hon pratade om vikten av att skapa ett företagsklimat där man får misslyckas.

– Det måste vara högt i tak så man vågar testa. Att våga misslyckas är enda sättet att lyckas med de mest omvälvande tekniska innovationerna. Annars går vi aldrig framåt.

Ninni UdénXllnc sammanfattar också veckan på Hej Digitalt:

Almedalen 2017 – om det digitala arbetslivet; ledarskap, användarvänlighet och teknik

Här är några av de tips vi snappat upp under veckan hur vi jobbar #digitaltföralla

Designa för alla:

 1. Det behöver inte alltid vara snyggt, det behöver funka – ett exempel är typsnittet Comic Sans som designers älskar att hata, men som faktiskt ofta funkar bra för personer med dyslexi eftersom det bland annat gör tydlig skillnad mellan bokstäver som ofta är lätta att blanda ihop, som exempelvis ”d” och ”b”.
 2. Utveckla tillsammans med de användare som ställer högst krav på tjänsterna – då funkar det för alla.

Ledarskap för alla:

 1. Chefen måste själv förstå tillräckligt mycket för att veta när hon ska vara en förebild och när hon ska hålla sig i bakgrunden.
 2. Skapa en organisation som vågar misslyckas.
 3. Se till att du som chef är den dummaste i rummet – anställ personer som är smartare än du.

Jobbmöten för alla:

 1. Lägg till en skypelänk i alla mötesinbjudningar så du inte behöver ägna massor med tid av mötet åt att rigga med en Skypeinbjudan under mötet.
 2. Testa att koppla upp alla mötesdeltagare digitalt för att skapa mer demokratiska möten och se vilka som kommer till tals då, så att inte den som deltar på distans blir undantaget och känner sig exkluderad.
 3. Jobba med metoden som i skolvärlden kallas för ”flippat klassrum” – tvinga mötesdeltagarna att förbereda och skicka in presentationer i förväg så alla har hunnit läsa igenom innan och mötestiden kan användas till samtal och frågor.
 4. Genom att använda digitala rum, som exempelvis tjänsten Slack kan en ledningsgrupp eller annan arbetsgrupp ha en ständigt pågående diskussion, ge varandra tips och skapa en större närhet till varandra.
 5. Vid digitala mötesinbjudningar – skapa bra defaultinställningar så att den som ska hålla mötet tydligt måste definiera vad mötet ska komma fram till, hur långt det måste vara och vilka som måste vara med.
 6. Använd digitala skrivtavlor under och efter mötet där alla kan bidra med input oavsett var i världen de sitter.

Utveckla för alla:

 1. Använd AI i större utsträckning för enklare hantering och massärenden så att människor kan lägga tid på det som behöver hanteras av människor.
 2. Utveckla talsyntes för automatisk textning.
 3. Användartesta tillsammans med användare med höga krav och barn som ofta är öppna för att experimentera med ny teknik.
 4. Användguiden Webbriktlinjer som diskussionsunderlag och inspiration, det finns alltid något du kan göra.
 5. Använd och testa de gratis verktyg som finns – och byt ut när det kommer nyare, bättre teknik.

Här kan du lyssna på veckans sändning av Medierna i P1 som lyfter möjligheterna med ny teknik i hur SVT jobbar med att automatisera sin direkttextning så att den kan hjälpa ännu fler:

Fortsätt diskussionen på #digitaltföralla