Vad gör de som lyckas med digital transformation?

Finns det nåt facit på hur man lyckas med digital transformation? Vad man som företag eller organisation bör fokusera på för att nå varaktiga resultat? Vår partner Acando har samlat data sedan 2011 för att skapa ett ramverk för rådgivning som baseras på fakta och inte tyckande.

I Acandos stora studie kring vad som kännetecknar digitala ledare, kan man konstatera att det finns bolag som har högre effektivitet, högre lönsamhet och högre kundvärde. Bland de 200 företag som medverkat i studien så finns det 12 stycken bolag som verkligen sticker ut. De är dubbelt så bra på att skapa kundvärde och effektivisering OCH de är 50 % mer lönsamma. Den intressanta frågan är – vad gör de rätt? Går det att kopiera deras framgångsrecept?

FOKUS är A och O

Vendela Leksell, projektledare i digitala transformationsprojekt på Acando, menar att det allra viktigaste är att ha en övergripande plan för digitalisering, tydligt integrerad i den övergripande företags- eller verksamhetsstrategin. Och att man mäter och och följer upp de digitala målen. “I princip alla medelstora och stora bolag har en digital vision och en övergripande målsättning med sin digitalisering, Men bara 40% av bolagen styr mot mätbara mål. Har man inga konkreta KPIer i det digitala förändringsarbetet får man väldigt lite effekt på insatserna. Men de som gör rätt insatser och har en tydlig bild av planen, de uppnår tydlig effekt”,  säger hon.

Tre tydliga framgångsområden för digitala ledare

Inom vilka nyckelområden fokuserar de digitala vinnarna?

1. Innovation: De har tydliga innovationsprocesser, strukturerad omvärldsbevakning och nyfikenhet på teknik och verktyg.

2. Digital talang & kultur: De har förmåga att attrahera rätt medarbetare och de kan jobba iterativt, experimentera och prototypa.

3. Transformationsförmåga: Digital transformation är en angelägenhet på högsta ledningsnivå. Ledningen måste lyckas skapa en kultur som möjliggör att organisationen både kan driva stora förändringsprojekt OCH vara agila, dvs att det finns både en skalbarhet och en anpassningsförmåga till marknadens förändring.

“Budgetåret kommer inte finnas utan ständig anpassning är avgörande. De vinnande företagen skapar också en kultur som tydliggör hur alla delar hänger ihop och förstärker varandra. Kunden ser bara ETT företag, inte ett antal silos”, menar Vendela Leksell.

Acando kommer vara på plats hos HejDigitalt i Almedalen för att visa hur din verksamhet kan lyckas bättre med den digitala transformationen och vilka områden som är viktiga att satsa på. Läs mer om vad som utmärker digitala ledare.