Varför behövs digital innovation?

Det fina med att ha samarbetspartners som Acando är att de kan ge oss värdefull kunskap och insikt till våra diskussioner i Almedalen. Mikael Cato är ansvarig för Acandos digitala erbjudande och förklarar traditionella företag och organisationers behov av digital innovation så här:

“Organisationer har idag tre stora utmaningar:

  1. Ångest över framtida erbjudande – vad ska vi erbjuda våra kunder/medborgare/användare för värde? Ökad konkurrens och transparens gör att pressen på att vidareutveckla verksamheten aldrig varit större.
  2. Kund- och användarupplevelse i alla faser av relationen och i alla mötesytor måste bli väsentligt bättre! Hur tar vi hand om våra kunder på ett relevant och meningsfullt sätt i digitala kanaler? Hur kan vi bli bättre på att få fram insikter som hjälper oss? Hur förbättrar vi organisationens innovationsförmåga kring att skapa en fantastisk kundupplevelse?
  3. Stress kring IT-utvecklingen och den digitala infrastrukturen. Hur ska den infrastruktur se ut som tillåter oss att jobba agilt, innovativt och snabbt.

Digital innovation behövs för att lösa alla dessa utmaningar. Det som är positivt är att vi på Acando genom våra studier vet ganska väl VAD som måste göras och hur framgångsfaktorerna ser ut. Genom vår studie Digital Maturity Assessment (DMA), med över 200 stora svenska företag och 80 organisationer inom offentlig sektor, har vi skaffat oss kunskap och utvecklat verktyg som hjälper oss att komma med konkreta förslag på åtgärder som underlättar digitala förändringsarbetet.

Vi tar med oss ett team till HejDigitalt i Almedalen som gärna hjälper dig och din organisation att börja lösa dina digitala utmaningar. I arbetet med DMA har vi ju skaffat oss en sorts facit 😉 Hoppas vi ses i Almedalen!”